Titlul proiectului: Măsuri pentru creșterea eficienței energetice a activității economice a societății SELECT GRUP SA

Cod SMIS: 160879

Beneficiar: SELECT GRUP SA

Data început: 31.03.2023

Data final: 30.11.2023

Valoare totală a proiectului: 600.913,68 Lei, din care 443.000 lei valoare eligibilă nerambursabilă, respectiv din:

  • Fondul de Coeziune (UE): 376.550,00 Lei
  • Bugetul național: 66.450,00 Lei


Obiectivul general/ Scopul proiectului: Creșterea eficientei energetice la nivelul întreprinderii SELECT GRUP SA prin dotarea cu echipamente și instalații specifice în scopul reducerii consumului de energie.

Obiective specifice:

  1. Modernizarea sistemului de încălzire termică în cadrul SELECT GRUP SA prin montarea unui sistem de centrale termice eficiente energetic, până la sfârșitul anului 2023
  2. Modernizarea sistemului de încălzire a apei în cadrul SELECT GRUP SA prin montarea unui sistem de centrale termice eficiente energetic, până la sfârșitul anului 2023
  3. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile prin implementarea unui proiect finanțat din AFN, până la sfârșitul anului 2023


Rezultate

  1. Atragerea de fonduri nerambursabile 
  2. Dotarea societății cu 1 sistem de centrale termice pentru încălzire și 1 sistem de centrale termice pentru apă caldă
  3. Realizarea unei campanii de publicitate și informare


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020